PARDOT: SCORING CATEGORIES

Używaj Scoring Categories, aby ocenić potencjalnych klientów. Przypisz kategorię punktacji do folderu. Kiedy prospekt wejdzie w interakcję z zasobami w tym folderze, Pardot stworzy oddzielną ocenę prospekta dla kategorii.

 • Wynik kategorii jest zwiększany, gdy prospekt wykona jedną z poniższych czynności na zasobie z przypisaną kategorią punktacji: prześle formularz, pobierze plik, kliknie Custom Redirect, kliknie wiadomość e-mail lub otworzy wiadomość e-mail.
 • Punktacja synchronizuje się z Salesforce co około 15 minut.
 • Twoje konto może obsłużyć do 50 kategorii punktacji.
 • Nie możesz ręcznie edytować category scores w rekordach prospektów.
 • Wyniki kategorii są uwzględniane w eksporcie prospektów jako .csv.

ABY UTWORZYĆ SCORING CATEGORY:

 1. Nawiguj do Admin > Automation Settings > Scoring.pardot scoring category tworzenie
 2. Kliknij + Add Scoring Category.
 3. W polu Name wpisz nazwę kategorii.
 4. Wybierz datę rozpoczęcia lub wybierz Include all historical activity . Wybranie daty rozpoczęcia powoduje przypisanie aktywności na zasobach w wybranych folderach od wybranej daty w górę. Wszystkie działania historyczne przypisują wszystkie wcześniejsze działania zasobom w wybranych folderach.
 5. Wybierz foldery, którym chcesz przypisać Scoring Category.pardot scoring category kreator
 6. Kliknij Create Scoring Category.

USUWANIE ZASOBÓW I SCORING CATEGORIES:

 • Kiedy usuwasz zasób z przypisaną kategorią punktacji, wcześniej dodane punkty z tego zasobu są usuwane z wyników prospektów.
 • Nie możesz usunąć aktywnie przypisanej kategorii punktacji. Usuń przypisania folderów, a następnie usuń Scoring Category.
 • Po usunięciu Scoring Category jest ona przenoszona do kosza (Recycle Bin).