PARDOT: OPPORTUNITIES

W raporcie przedstawione są statystyki Pardot Opportunities stworzone ręcznie, przez CRM Sync i zaimportowane przez użytkownika. 

ABY ZOBACZYĆ OPPORTUNITIES REPORT:

  1. Nawiguj do Reports > Opportunities.pardot opportunities report

METRYKI OPPORTUNITIES REPORT:

  • Name – Nazwa Opportunity. Najczęściej jest to nazwa firmy.
  • Campaign – Inicjatywa marketingowa, na ROI której wpłynie wygrane Opportunity.
  • Created – Data i czas utworzenia Opportunity.
  • Value – Całkowity przychód z Opportunity kiedy stanie się sprzedażą.
  • Probability % – Szansa na zamknięcie Opportunity. Szanse na zakończenie dealu są predefiniowane w zależności od etapu, na którym znajduje się Opportunity.
  • Type – Informacje na temat dealu. Na przykład informacje, czego dotyczy sprzedaż.
  • Status – Aktualny status spośród open, won, lost.