PARDOT: MARKETING ASSETS

CONTENT:

Content Report (Reports > Marketing Assets > Content) zawiera raporty dotyczące plików i Custom Redirects. Dane obejmują liczbę wyświetleń plików lub liczbę kliknięć w linki.pardot marketing assets content report

Górna tabela w obszarze Reports > Marketing Assets > Content prezentuje wyświetlenia plików. Ponieważ te pliki są hostowane przez Pardot, możemy śledzić, kiedy odwiedzający lub prospekt uzyskuje dostęp do plików. Kiedy przesyłasz plik do Pardot (Marketing > Content), generowany zostaje link do śledzenia pliku. Kiedy gość lub potencjalny klient kliknie łącze do pliku, rozpoznane zostaje kliknięcie i odnotowuje się je w raporcie dotyczącym pliku. Dane są stale aktualizowane, więc powinny być zbliżone do czasu rzeczywistego.

Druga tabela w sekcji Reports > Marketing Assets > Content zawiera Custom Redirects. Podczas tworzenia Custom Redirect  w Pardot (Marketing > Content) generujemy linki, które przekierowują odwiedzających do innej lokalizacji na stronie. Możemy śledzić, kiedy odwiedzający lub prospekt kliknie w przekierowanie, i rejestrujemy kliknięcie w raporcie.Dane są stale aktualizowane, więc powinny być zbliżone do czasu rzeczywistego.

FORMS:

Użyj Reports > Marketing Assets > Forms, aby uzyskać wgląd w całkowitą liczbę wyświetleń, przesłanych formularzy i konwersji wygenerowanych przez Form albo Form Handler. pardot marketing assets forms report

RÓŻNICA POMIĘDZY PRZESŁANIEM FORMULARZA A KONWERSJĄ:

Przesłanie formularza następuje, gdy odwiedzający lub prospekt wypełnia formularz i przesyła go do Pardot. Konwersja to szczególny rodzaj przesłania formularza, podczas którego anonimowy gość przekształca się w prospekta.

METRYKI TABELI FORM STATISTICS:

 • Total Views – Łączna liczba wyświetleń formularza. Obejmuje wiele wyświetleń tego samego użytkownika.
 • Total Submissions – Łączna liczba przesłanych formularzy.
 • Submission Rate – Odsetek wyświetleń, które doprowadziły do przesłania formularza.
 • Total Errors – Całkowita liczba przypadków, gdy błąd uniemożliwił przesłanie formularza.
 • Error Rate – Odsetek wyświetleń, zakończyły się błędem.

METRYKI TABELI FORM HANDLER STATISTICS:

 • Total Submissions – Łączna liczba przesłanych formularzy.
 • Unique Submissions – Całkowita liczba unikalnych przesłanych formularzy.
 • Conversions – Całkowita ilość konwersji anonimowych użytkowników w prospektów dzięki przesłaniu formularza.

LANDING PAGES:

Raporty z Landing Pages pokazują, ile osób wyświetliło stronę oraz ilu spośród odwiedzających przesłało formularz i zostało przekonwertowanych na prospektów.pardot marketing assets landing pages report

METRYKI TABELI LANDING PAGE STATISTICS:

 • Total Views – Łączna liczba odwiedzin Landing Page’a. Obejmuje wiele wyświetleń tego samego użytkownika.
 • Total Submissions – Ilość formularzy przesłanych z Landing Page’a
 • Submission Rate – Odsetek przesłanych formularzy na podstawie łącznej liczby wyświetleń Landing Page’a.
 • Total Errors – Łączna liczba przypadków, gdy gość lub prospekt wpisze nieprawidłowy adres e-mail lub pozostawi wymagane pole puste w formularzu na Landing Page’u.

LIST EMAIL:

Tabela List Email Statistics zawiera dane ze wszystkich wysłanych wiadomości e-mail. Dostosuj lub przefiltruj tabelę, aby pokazać wymagane informacje.pardot marketing assets emails report

METRYKI TABELI LIST EMAIL STATISTICS:

 • Sent On – Data wysłania wiadomości.
 • Sent – Liczba wysłanych wiadomości.
 • Bounces – Ilość wiadomości, które nie zostały dostarczone.
 • Delivery Rate – Odsetek dostarczonych wiadomości.
 • Total Opens – Łączna liczba otwartych wiadomości e-mail. Otwarcie jest rejestrowane za każdym razem, gdy obrazy ładują się w wersji HTML wiadomości lub gdy prospekt kliknie w link.
 • Unique Clicks – Liczba prospektów, którzy kliknęli w link wewnątrz wiadomości e-mail. Tylko jedno kliknięcie poszczególnego użytkownika wlicza się do liczby unikalnych kliknięć.
 • Unique CTR – Odsetek prospektów, którzy kliknęli w link wewnątrz wiadomości.
 • Campaign – Kampania związana z wybraną wiadomością.