PARDOT: LIFECYCLE

Prospect Lifecycle Report to połączenie raportów z marketingu i sprzedaży przedstawione w formie jednego obszernego raportu. Daje on szczegółowy wgląd w cały proces sprzedaży. Poprzez analizę tego raportu dowiesz się jak skuteczna jest współpraca sprzedaży i marketingu w Twojej organizacji. Możesz również dostrzec słabe punkty całego procesu, które wymagają głębszej analizy. 

ABY ZOBACZYĆ LIFECYCLE REPORT:

 1. Nawiguj do Reports > Lifecycle.pardot lifecycle report nawigacja

GŁÓWNY DASHBOARD:

Raport cyklu życia prospektów składa się z trzech głównych części:

 • Trends over Time
 • Pipeline funnel
 • Velocity chart

Cała strona może zostać przefiltrowana przez wybrany okres. Wybranie zakresu dat w lewym górnym rogu spowoduje aktualizację wyświetlanych informacji dopasowując je do wybranego okresu.

METRYKI LIFECYCLE REPORT:

 • Net New Prospects – ilość nowych prospektów utworzonych w wybranym zakresie czasu. Prospekci mogą zostać utworzeni poprzez import, CRM Sync, ręcznie albo przez konwersję.
 • New Opportunities – Liczba Opportunities utworzonych w wybranym zakresie czasu.
 • Won Opportunities – Liczba Won Opportunities w wybranym zakresie czasu.pardot lifecycle report tabela

PIPELINE FUNNEL:

Wykres w postaci lejka został zaprojektowany, aby prezentować liczbę visitorów i prospektów na każdym z etapów cyklu życia prospekta.

METRYKI PIPELINE FUNNEL:

 • Visitors – Ilość unikalnych użytkowników odwiedzających stronę w wybranych ramach czasowych. Ilość odwiedzin określa się na podstawie Pardot Tracking Code zawartemu w kodzie strony. 
 • Prospects – Ilość utworzonych prospektów w wybranych ramach czasowych.Prospekci mogą zostać utworzeni poprzez import, CRM Sync, ręcznie albo przez konwersję.
 • Marketing Qualified Leads – Ilość utworzonych prospektów w wybranych ramach czasowych, którym został przypisany użytkownik Pardot.
 • Sales Qualified Leads – ilość utworzonych Opportunities w wybranych ramach czasowych.
 • Won Deals – ilość zamkniętych Opportunities w wybranych ramach czasowych.pardot lifeycle report pipeline funnel

VELOCITY CHART:

Tabela przedstawia średni czas, jaki prospekci i visitorzy spędzają na każdym z etapów cyklu życia prospekta. Tabelę można przefiltrować przez wybrany zakres czasu. Analiza tych wskaźników może pomóc w określeniu skuteczności prowadzonych działań marketingowych.