PARDOT: CAMPAIGN REPORT

Wszystkie działania marketingowe w Pardot związane są z Kampaniami (Campaigns). Kampanie śledzą pierwszą interakcję klienta z marką. Wykorzystuj raporty z kampanii (Campaign Report), aby lepiej kontrolować efektywność i skuteczność Twojego marketingu.

 TABELA CAMPAIGN REPORT:

Raport z kampanii w Pardot znajdujący się w Pardot po przejściu do Reports > Campaigns daje szybki wgląd statystyczny w jej efektywność.pardot campaign report tabela

 • Name – Nazwa konkretnej kampanii.
 • Visitors – Ilość anonimowych odwiedzin.
 • Prospects – Ilość przekonwertowanych prospektów w ramach kampanii.
 • Assigned – Ilość prospektów związanych z kampanią przypisanych do użytkownika Pardot.
 • Cost/Prospect – Koszt jednego przekonwertowanego prospekta uzyskany przez podzielenie całkowitego kosztu kampanii przez ilość przekonwertowanych dzięki niej prospektów.
 • Opportunities – Liczba prospektów z Opportunity dla Kampanii.
 • Opps/Prospects – Procentowy udział prospektów z Opportunity w Kampanii. Wynik uzyskany przez podzielenie ilości prospektów z Opp przez ogół prospektów w Kampanii.
 • Cost/Opps – Koszt pojedynczego Opportunity. Wynik uzyskany przez podzielenie całkowitego kosztu Kampanii przez ilość Opportunity.
 • Value – Całkowita wartość Opportunity.
 • Revenue – Całkowity przychód z Opportunities oznaczonych jako closed-won.
 • ROI – Współczynnik zwrotu z inwestycji uzyskany przez podzielenie Revenue – Cost / Cost.

WYKRES CAMPAIGN PERFORMANCE:

Campaign Performance Report przedstawiony w postaci czytelnego wykresu daje dobry widok na ogólną efektywność kampanii na tle pozostałych. Korzystaj z tego wykresu aby wizualnie porównać ROI, Cost per opportunity, Revenue i wiele więcej. Raport jest całkowicie konfigurowalny, dzięki czemu sposób prezentowania parametrów można dostosować do aktualnych potrzeb.pardot campaign report wykres performance