PARDOT: PROSPECT LIST

Pardot umożliwia wyświetlenie listy wszystkich prospektów (Prospect List) lub jedną z dostępnych kategorii. Możliwa jest również organizowanie wyświetlanych prospektów na podstawie ich aktywności.

INSTRUKCJE:

 1. Nawiguj do Pospects > Prospect List.pardot prospect list nawigacja
 2. Możesz wybrać jedną z poniższych kategorii wyświetlanych na liście prospektów. Możliwe jest również filtrowanie tabeli przez dostępne na liście rozwijanej tagi, lub dowolne, ręcznie wprowadzone w pole filtra wartości.

DOSTĘPNE KATEGORIE PROSPEKTÓW:

Active Prospects – Wyświetlona zostanie lista prospektów, którzy posiadają przynajmniej jedną aktywność (dowolną aktywność poza email send, email open, email bounce, opportunity i visit).

Active Prospects for Review – Wyświetlona zostanie lista prospektów, którzy nie zostali jeszcze przypisani do żadnego użytkownika Pardot, Nie zostali oznaczeni jako “reviewed” oraz posiadają przynajmniej jedną aktywność (dowolną aktywność poza email send, email open, email bounce, opportunity i visit).

All Prospects – Wyświetlona zostanie lista wszystkich istniejących prospektów.

Assigned Prospects –  Wyświetlona zostanie lista prospektów przypisanych do użytkownika Pardot.

Mailable Prospects –  Wyświetlona zostanie lista prospektów, którzy mogą otrzymać maila (nie zrezygnowali z subskrypcji, nie zostali usunięci z listy przez użytkownika, próba wysyłki emaila nie spowodowała hard bounce’a lub 5 soft bounce’ów).

My Prospects –  Wyświetlona zostanie lista prospektów którzy zostali przypisani do Ciebie.

My Starred Prospects –  Wyświetlona zostanie lista prospektów przypisanych do Ciebie, których oznaczyłeś wcześniej gwiazdką. Prospekt może zostać oznaczony gwiazdką poprzez kliknięcie na szarą gwiazdkę widoczną przy nazwie prospekta.

Never Active Prospects –  Wyświetlona zostanie lista prospektów, którzy nie posiadają żadnej aktywności.

Reviewed Prospects – Wyświetlona zostanie lista prospektów, którzy zostali oznaczeni jako “reviewed”.

Unassigned Users – Wyświetlona zostanie lista prospektów, którzy nie zostali przypisani do żadnego z użytkowników Pardot.

Unmailable Prospects – Wyświetlona zostanie lista prospektów, którzy nie mogą otrzymać maila. Ci zrezygnowali z subskrypcji, zostali usunięci z listy przez użytkownika, próba wysyłki emaila spowodowała hard bounce’a lub 5 soft bounce’ów).

Unsubscribed Prospects – Wyświetlona zostanie lista prospektów, którzy nie mogą otrzymać emaila, ponieważ zrezygnowali z subskrypcji poprzez kliknięcie unsubscribe link zawarty w treści otrzymanej wcześniej wiadomości email.

 

ABY UTWORZYĆ NOWEGO PROSPEKTA:

 1. Nawiguj do Pospects > Prospect List.
 2. Kliknij + Add Prospect.
 3. Uzupełnij podstawowe informacje o Prospekcie.pardot prospects tworzenie
 • W polu Campaign wybierz odpowiednią kampanię, z którą związany jest tworzony Prospekt.
 • W polu Profile dodaj wybrany Profil Prospekta.
 • Zaznacz checkbox przy polu Do Not Email, jeżeli nie chcesz, aby prospekt otrzymywał wiadomości email.
 • Zaznacz checkbox przy polu Do Not Call, jeżeli nie chcesz, aby dzwoniono do prospekta.
 • Na zakładce Lists możesz wybrać Listy do których ma zostać przypisany nowo utworzony prospekt.
 1. Kliknij Create Prospect aby utworzyć nowego Prospekta.