PARDOT: ONE-TO-ONE EMAILS

Pardot umożliwia wysyłkę indywidualnej wiadomości email bezpośrednio do wybranego Prospekta. Indywidualna wiadomość może zostać zbudowana w oparciu o wcześniej utworzony szablon. Szablon dla wiadomości One-to-One Emails tworzy się w taki sam sposób jak każdy inny Email Template, należy jedynie pamiętać aby zaznaczyć checkbox przy opcji One-to-One. Warto zadbać o to, by szablon dla wiadomości One-to-One był jak najprostszy. Dzięki temu sprawia on wrażenie bardziej personalnego.

ABY WYSŁAĆ NOWĄ WIADOMOŚĆ ONE-TO-ONE EMAIL:

  1. Nawiguj do Prospects > One-to-One Emails.pardot one to one emails nawigacja
  2. Kliknij w adres email wybranego Prospekta z listy.
  3. Wybierz szablon dla Twojej wiadomości.pardot one to one emails templates
  4. Skomponuj treść i wyślij kiedy będzie gotowa.