PARDOT: SITE SEARCH

Pardot Site Search umożliwia integrację i monitorowanie zapytań na zewnętrznych stronach.

 1. Nawiguj do Marketing > Site Search.Site Search - nawigacja
 2. Aby utworzyć nowy Site Search, kliknij + Add Site Search.
 3. W polu Name wpisz nazwę dla wyszukiwania.
 4. (opcjonalnie) Dodaj Tagi.Site Search - kreator
 5. Kliknij Next ,aby przejść dalej.
 6. Wprowadź link do przekierowania zapytań.
 7. W polu search query Variable wprowadź zmienną, która znajduje się pomiędzy “?” a pierwszym zankiem “=” w adresie URL listy wyników wyszukiwania dla zapytania.Site Search - konfiguracja
 8. Kliknij Next ,aby przejść dalej.
 9. Zweryfikuj poprawność wpisu na ekranie Review.Site Search - review
 10. Kliknij Next ,aby przejść dalej.
 11. Skopiuj Post URL.Site Search - URI
 12. Edytuj kod swojej strony i zamień site search form’s action URl na ten skopiowany wcześniej w kroku 11.