PARDOT: SEGMENTATION

Pardot umożliwia organizację (segmentację) Twoich prospektów, aby jak najlepiej trafić do nich z odpowiednimi treściami marketingowymi. Aby dokonać segmentacji prospektów w Pardot, możesz wykorzystać :

Static List (Lista Statyczna)

Listy statyczne składają się z ręcznie wybranych prospektów i wymagają edycji aby wprowadzić zmiany. Listy dynamiczne zmieniają swoją strukturę na podstawie określonych reguł. Budowanie list pozwala uzyskać lepszy wgląd w prospektów, którym można na przykład wysłać maila.

INSTRUKCJE:

 1. Nawiguj do Marketing > Segmentation > Lists.Static List - nawigacja
 2. Aby utworzyć nową listę, kliknij + Add List.
 3. Wybierz odpowiedni folder.
 4. (opcjonalnie) Dodaj Tagi.
 5. Zostaw opcję “Dynamic List” odznaczoną.
 6. Wybierz pozostałe opcje wedle potrzeb:
 7. “Email Test List” jeżeli lista ma być używana w celu testów.
 8. “Public List” jeżeli lista ma być widoczna jako publiczna.List Information
 9. Kliknij Create List aby zachować zmiany.

DODAWANIE PROSPEKTÓW DO LIST STATYCZNYCH:

Aby ręcznie dodać prospekta do listy statycznej:

 1. Nawiguj do Prospects > Prospect List.
 2. Wybierz prospekta, którego chcesz dodać do listy statycznej klikając na jego nazwę.
 3. Kliknij w zakładkę Lists.
 4. W polu Lists Membership wybierz listę statyczną, do której chcesz dodać prospekta.
 5. Kliknij Save Lists aby zachować zmiany.
 6. Od tego momentu prospekt widnieje jako członek wybranej listy.

Aby ręcznie dodać grupę prospektów do listy statycznej:

 1. Nawiguj do Prospects > Prospect List.
 2. Zaznacz checkbox przy wybranych prospektach na liście.
 3. Pod tabelą prospektów, przy polu With Selected wybierz opcję Add to List, a następnie wybierz listę do której chcesz dodać prospektów.
 4. Kliknij w przycisk Go, aby wykonać akcję.
 5. Twoi prospekci zostali przydzieleni do wybranej listy statycznej.

USUWANIE PROSPEKTÓW Z LIST STATYCZNYCH:

Aby ręcznie usunąć prospekta z listy statycznej:

 1. Nawiguj do Prospects > Prospect List.
 2. Zaznacz checkbox przy wybranym prospekcie na liście.
 3. Pod tabelą prospektów, przy polu With Selected wybierz opcję Remove from List, a następnie wybierz listę, z której chcesz usunąć prospektów.
 4. Kliknij przycisk Go, aby wykonać akcję.
 5. Twój prospekt został usunięty z wybranej listy statycznej

USUWANIE LISTY STATYCZNEJ:

Aby ręcznie usunąć listę statyczną:

 1. Nawiguj do Marketing > Segmentation > Lists.
 2. Zaznacz checkbox przy wybranej liście bądź listach z tabeli.
 3. Pod tabelą list, przy polu With Selected wybierz opcję Delete.
 4. Kliknij w przycisk Go, aby wykonać akcję.
 5. Wykonana akcja spowodowała usunięcie listy statycznej

Dynamic List (Lista Dynamiczna)

Listy dynamiczne zachowują się podobnie do list statycznych jednak powstają w oparciu o określone kryteria. Największą zaletą list dynamicznych jest to, że w łatwy sposób można tworzyć listy z prospektów spełniających określone wymagania. Jeśli z jakiegoś powodu przestają spełniać określone założenia, automatycznie zostaną usunięci z listy dynamicznej.

INSTRUKCJE:

 1. Nawiguj do Marketing > Segmentation > Lists.Dynamic List - nawigacja
 2. Aby utworzyć nową listę, kliknij + Add List.
 3. Wybierz odpowiedni folder.
 4. (opcjonalnie) Dodaj Tagi.
 5. Zaznacz opcję “Dynamic List”.
 6. Wybierz pozostałe opcje wedle potrzeb:
 7. “Email Test List” jeżeli lista ma być używana w celu testów.
 8. “Public List” jeżeli lista ma być widoczna jako publiczna.List Information
 9. Kliknij Set Rules aby określić reguły dynamicznej listy.
 10. “Match all” kiedy prospekt musi spełnić wszystkie kryteria.
 11. “Match any” kiedy prospekt musi spełnić przynajmniej jedno kryterium.
 12. Aby dodać kolejne kryteria kliknij + Add new rule lub + Add new rule group aby dodać zestaw kryteriów.
 13. Kliknij Create List aby zachować zmiany.

RÓŻNICE MIĘDZY LISTĄ STATYCZNĄ A DYNAMICZNĄ:

W przeciwieństwie do listy statycznej, z listy dynamicznej nie można ręcznie usuwać prospektów. Listy dynamiczne są odświeżane w regularnych odstępach czasu. Mechanizm ten powoduje dodawanie do listy nowych prospektów, którzy zaczęli spełniać wymagane kryteria oraz usuwanie tych, którzy już ich nie spełniają. Pardot sam kontroluje przynależność prospektów do list dynamicznych. Istniejące już listy statyczne, nie mogą zostać przekonwertowane na listy dynamiczne.

Rules

Segmentation Rules umożliwiają na jednorazowe wyciągnięcie spośród wszystkich prospektów listy tych, którzy spełniają określone kryteria. W przeciwieństwie do Automation Rules, Segmentation Rules nie działają w sposób ciągły.

INSTRUKCJE:

 1. Nawiguj do Marketing > Segmentation > Rules.Rules - nawigacja
 2. Aby utworzyć nową zasadę, kliknij + Add Segmentation Rule.
 3. W polu Name wpisz nazwę ruli.
 4. (opcjonalnie) Dodaj Tagi.Rules -kreator
 5. Kliknij Set Rules aby określić reguły.
 6. “Match all” kiedy prospekt musi spełnić wszystkie kryteria.
 7. “Match any” kiedy prospekt musi spełnić przynajmniej jedno kryterium.
 8. Aby dodać kolejne kryteria kliknij + Add new rule lub + Add new rule group aby dodać zestaw kryteriów.
 9. Dodaj wymagane akcje wybierając je z rozwijanej listy.Rules - akcje
 10. Aby upewnić się, że rule działają zgodnie z założeniem kliknij Preview.
 11. Kliknij Run Segmentation aby dokonać segmentacji.

Profiles

Profile służą ku ocenie prospektu na podstawie profilu idealnego klienta Twojej firmy. Możesz ustawić takie kryteria jak lokalizacja, wielkość firmy czy stanowisko. Pardot umożliwia tworzenie wielu profili w zależności od potrzeb biznesowych.

INSTRUKCJE:

 1. Nawiguj do Marketing > Segmentation > Profiles.Profile - nawigacja
 2. Aby utworzyć nowy profil, kliknij + Add Profile.
 3. W polu Name wpisz nazwę profilu.
 4. (opcjonalnie) Dodaj Tagi.
 5. W polu Criteria Name wpisz nazwę dla kryterium Profile - kreator
 6. Kliknij Create Profile aby utworzyć nowy profil.

PRZYDZIELANIE PROFILU DLA PROSPEKTA:

 1. Profil prospekta można zmienić manualnie, w ustawieniach prospekta.
 2. Można ustawić Forms i Form Handlers w taki sposób, aby samodzielnie przyznawały profil prospektom.
 3. Profil prospekta może zostać zmieniony przez Automation Rule, która następuje podczas określonego zdarzenia jak na przykład zmiana stanowiska w firmie albo przydzielenie prospekta do konkretnej listy.