PARDOT: ENGAGEMENT STUDIO

Engagement studio to innowacyjny produkt wspierający Lead Nurturing. Pozwala tworzyć, testować i analizować potężne programy marketingowe pozwalające na wysyłanie wiadomości email na podstawie zachowania prospektów. Engagement Programs zapewniają spersonalizowane doświadczenia i przyczyniają się do kwalifikacji leadów.

Rozpoczęcie pracy z Engagement studio wymaga zrozumienia kilku podstawowych pojęć:

 • actions (akcje)
 • triggers (wyzwalacze)
 • rules (zasady)

Znajomość tych elementów i zależności pomiędzy nimi jest kluczowa dla zrozumienia procesów tworzonych w ramach Engagement Studio.

Actions:

Akcjami w Engagement Studio nazywamy zadania, jakie program wykonuje na Twoje polecenie. Dzięki akcjom otrzymujesz pełną kontrolę nad organizacją prospektów. Akcje z jakimi możesz się spotkać to:

 • Add/Remove to list – Dodaje lub usuwa prospektów z wybranej listy.
 • Adjust score – Zwiększa lub zmniejsza score prospektów.
 • Apply/Remove tags – Dodaje lub usuwa tagi wybranym prospektom.
 • Assign to group – Przypisuje prospektów do wybranej grupy użytkowników.
 • Assign to user – Przypisuje prospektów określonemu użytkownikowi.
 • Change prospect field view.
 • Notify user – Wysyła powiadomienie do użytkowników Engagement Studio gdy zostanie wykonana akcja.
 • Remove from list – Usuwa prospektów z wybranej Listy.
 • Send email – Wysyła określonym prospektom wcześniej zaprojektowane Email Templates

Akcje mogą następować natychmiast lub zostać opóźnione o określony czas.

Triggers:

Wyzwalaczami w Engagement Studio nazywamy akcje wykonywane przez odbiorców emaili, które wyzwalają określone czynności. Wyzwalacze z którymi możesz mieć do czynienia podczas pracy z Engagement Studio to:

 • Email open – Monitoruje otwarcia emaili.
 • Email link click – Oczekuje kliknięcia w link zawarty w wiadomości.
 • Form – Oczekuje wypełnienia wybranych formularzy.
 • Landing page – Oczekuje wizyty na Landing Page po kliknieciu w link zawarty w wiadomości.
 • Custom redirect click – Oczekuje kliknięcia w Custom Redirect.
 • File download – Oczekuje pobrania pliku (innego niż obraz).

Decyzja, z którego wyzwalacza należy skorzystać jest kluczowa dla skuteczności prowadzonych działań marketingowych. Dla przykładu jeżeli użytkownik wyzwoli Form Trigger poprzez otwarcie formularza, rozsądnym jest wysłać do niego maila przypominającego, aby wrócił i dokończył wypełnianie formularza. Jeżeli Twoje emaile są dobrze spersonalizowane i prawidłowo wycelowane w grupę odbiorców, zwiększy to szanse konwersji.

Rules:

Zasady określają, którą ścieżką odbiorcy wiadomości będą podążać. Zasady z jakimi możesz się spotkać w Engagement Studio to:

 • Assigned Salesforce queue – Tworzy ścieżkę opartą o kolejki Salesforce, gdzie dodawani są prospekcji.
 • Assigned user – Wyznacza ścieżkę na podstawie tego, czy do użytkownika Engagement Studio został przypisany Prospekt.
 • Assignment status – Wyznacza ścieżkę w oparciu o to, czy prospekt został przypisany czy nie.
 • Grade – Wyznacza ścieżkę w oparciu o Grade prospekta.
 • List – Wyznacza ścieżkę na podstawie List, do których należy prospekt.
 • Prospect custom/default field – Wyznacza ścieżki na podstawie wartości określonych pól.
 • Score – Wyznacza ścieżkę w oparciu o Score prospekta.
 • Prospect tag – Wyznacza odpowiednią ścieżkę na podstawie przypisanych tagów.
 • Salesforce campaign – Wyznacza ścieżkę na podstawie kampanii Salesforce do których przynależy prospekt.
 • Prospect email status – Wyznacza ścieżkę na podstawie tego, czy prospekt może otrzymywać od Ciebie wiadomości.
 • Pardot campaign – Wyznacza ścieżkę na podstawie przynależności do kampanii Pardot.
 • Salesforce status -Wyznacza ścieżkę na podstawie aktualnego statusu w Salesforce.

ABY UTWORZYĆ NOWY PROGRAM W ENGAGEMENT STUDIO:

 1. Nawiguj do Marketing > Engagement Studio.Engagement Studio - nawigacja
 2. Kliknij + Add Engagement Program.
 3. W polu Name wprowadź nazwę dla użytku wewnętrznego.
 4. Wybierz odpowiedni folder.
 5. Wybierz listę odbiorców z rozwijanej listy.Engagement Studio - kreator
 6. Kliknij Save, aby zapisać program.
 7. Zbuduj logikę dla swojego programu dodając nowe kroki klikając na +.Engagement Studio - model
 8. Przetestuj swój program klikając w przycisk Begin Test na zakładce Test.Engagement Studio - test
 9. Uruchom swój program po zakończeniu testów klikając w przycisk Start.