PARDOT: AUTOMATION

Pardot Automation umożliwia zautomatyzowanie wielu czynności marketingowych w Twojej firmie. Automatyzacja pozwala uzyskać lepszą kontrolę nad procesami w firmie i zoptymalizować czas pracy, który często poświęcany jest na wykonywanie powtarzalnych czynności.

AUTOMATION RULES

Pardot Automation Rules pozwalają na prowadzenie akcji marketingowych i sprzedażowych, bazując na określonych przez użytkownika kryteriach. Dla przykładu, wszystkich klientów z Niemiec, Francji i Szwajcarii można dodać do listy reprezentantów Europy Zachodniej. Pomimo podobieństwa do Segmentation Rules, Completion Actions i Prospect Table Actions, Automation Rules posiadają wyjątkowe funkcjonalności posiadające w szczególnych zastosowaniach jak na przykład wysłanie wiadomości “Tęsknimy za Tobą!” do prospektów, którzy pozostają nieaktywni dłużej niż 30 dni lub wiadomość “Dziękujemy, że jesteś z nami już rok!” kiedy prospekt dołączył rok wcześniej.

ABY UTWORZYĆ NOWE AUTOMATION RULES:

 1. Nawiguj do Marketing > Automation > Automation Rules.Automation Rules - nawigacja
 2. Kliknij + Add Automation Rules.Automation Rules - tworzenie
 3. W polu Name wprowadź nazwę dla Automation Rules.
 4. Z pola Folder wybierz docelowe miejsce, gdzie chcesz utworzyć nowe Automation Rules.
 5. W polu Description opisz do czego służą nowo utworzone Automation Rules.Automation Rules - kreator
 6. Wybierz Match Type:
  1. Match all – Prospects muszą spełniać wszystkie kryteria.
  2. Match any – Prospects muszą spełniać co najmniej jedno kryterium.
 7. Rules – Kliknij + Add new rule by dodawać pojedyncze zasady lub + Add new rule group aby dodać grupę zasad a następnie wybierz rodzaj logiki (match all lub match any).Automation Rules - logika
 8. Actions – Określ akcje, które nastąpią, gdy wybrane kryteria zostaną spełnione.Automation Rules - actions
 9. Kliknij Create automation rules, aby zapisać zmiany.

PAGE ACTIONS

Pardot Page Actions to zautomatyzowane akcje wyzwalane na stronie przez prospektów.  Różnią się od Page Views. Akcje dotyczą jedynie prospektów, natomiast Wyświetlenia odnotowywane są zarówno dla prospektów jak i gości (Visitors). Kiedy w kodzie HTML strony zaimplementowany zostanie Tracking Code, każdorazowa wizyta prospekta na stronie zostanie odnotowana jako Prospect Activity (aktywność prospekta). Pages Actions przeznaczone są dla najważniejszych stron, które mogą sygnalizować zainteresowanie prospekta Twoim produktem lub usługą. Kiedy prospekt odwiedza taką stronę, natychmiast wyzwalane są określone akcje jak na przykład dodanie prospekta do określonej kampanii, czy dodanie prospektowy szczególnych tagów. 

ABY UTWORZYĆ NOWE PAGE ACTIONS:

 1. Nawiguj do Marketing > Automation > Page Actions.Page Actions - nawigacja
 2. Kliknij + Add Page Action.
 3. W polu Name wprowadź nazwę dla Page Action.
 4. Wprowadź URL strony. Podana strona musi zawierać Pardot tracking code.Page Actions - kreator
 5. Aby dodać nowe akcje kliknij + Add new completion Actions.Page Actions - completion actions
 6. Kliknij Create page action, aby zapisać zmiany.