PARDOT: USER MANAGEMENT

USERS

Administratorzy Pardot mogą importować, usuwać i zarządzać ustawieniami użytkowników i grup. Użytkownicy przy użyciu Pardot User Management mogą zarządzać niektórymi własnymi ustawieniami.

ABY DODAĆ NOWEGO UŻYTKOWNIKA:

 1. Nawiguj do Admin > User management > Users.pardot user management users nawigacja
 2. Kliknij + Add User.
 3. Wpisz imię i nazwisko użytkownika.
 4. Wpisz adres e-mail użytkownika. Adres e-mail musi być unikalny pośród innych użytkowników Pardot.pardot user management user kreator
 5. Aby wysłać wysłać wiadomość z linkiem aktywacyjnym do użytkownika, wybierz Wyślij e-mail aktywacyjny. Ta wiadomość e-mail zawiera prośbę o wybranie hasła i pytania zabezpieczającego. E-mail aktywacyjny wygasa po 48 godzinach. Nie używaj tej opcji, jeśli chcesz, aby użytkownik korzystał tylko z logowania jednokrotnego.
 6. Wybierz rolę użytkownika.pardot user management role
 7. Kliknij Create User, aby zapisać zmiany.

Możesz utworzyć lub zaktualizować do 50 użytkowników jednocześnie, importując plik .csv.

ABY ZAIMPORTOWAĆ LUB ZMODYFIKOWAĆ UŻYTKOWNIKÓW PRZEZ IMPORT .CSV:

 1. Nawiguj do Admin > User Management > Users.
 2. Kliknij Import Users.pardot user management import
 3. Wybierz odpowiedni plik .csv.
 4. Zmapuj pola.
 5. Zweryfikuj poprawność importu.
 6. Kliknij Confirm & Save aby zapisać zmiany.

Kiedy usuwasz użytkownika Pardot, jest on archiwizowany w koszu (Recycle Bin) i nie ma już dostępu do konta. Jednak prospekci pozostają przypisani do użytkownika, dlatego przed usunięciem użytkownika należy ponownie przypisać prospektów do innego użytkownika Pardot.

ABY PRZYPISAĆ PROSPEKTÓW DO INNEGO UŻYTKOWNIKA:

 1. Nawiguj do Admin > User Management > Users.
 2. Wybierz użytkownika, którego prospektów chcesz przypisać innemu użytkownikowi.
 3. W opcjach użytkownika wybierz z listy rozwijanej Assign prospects to a different user.pardot user management przypisanie prospektów
 4. Wybierz nowego użytkownika dla prospektów.
 5. Kliknij Assign All Prospects.

GROUPS

Używaj grup do losowego przydziału prospektów. Kiedy przypiszesz prospekta do grupy, Pardot przypisuje go do członka grupy, równomiernie rozprowadzając leady.

ABY UTWORZYĆ NOWĄ GRUPĘ:

 1. Nawiguj do Admin > User Management > Groups.pardot user management groups
 2. Kliknij + Add User Group.
 3. Nazwij nową grupę.pardot user management groups kreator
 4. Kliknij Create Group aby zapisać zmiany.

ROLES

Rola użytkownika określa, do jakich funkcjonalności i danych ma dostęp użytkownik. Dodając użytkowników w Pardot User Management, przypisujesz im role. Możesz użyć domyślnych ról użytkownika. Nie możesz modyfikować ról domyślnych, ale możesz sklonować rolę domyślną i edytować ją, aby utworzyć niestandardową rolę użytkownika.

Pardot posiada cztery domyślne role użytkownika: Administrator, Marketing, Sales Manager i Sales. Nie możesz edytować domyślnych ról użytkownika.

Możesz utworzyć rolę niestandardową, aby nadać użytkownikom określone uprawnienia. Możesz utworzyć nową rolę od podstaw lub sklonować rolę domyślną i zmodyfikować jej uprawnienia.

ABY UTWORZYĆ NOWĄ ROLĘ:

 1. Nawiguj do Admin > User Management > Roles.pardot user management roles nawigacja
 2. Kliknij + Add Custom Role.
 3. Nazwij nową Rolę.
 4. Nadaj jej odpowiednie uprawnienia.pardot user management roles kreator
 5. Kliknij Save Custom Role, aby zapisać zmiany.