PARDOT: SECURITY

Pardot Security zapewnia bezpieczeństwo informacji i zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do Twojego konta. Aby można było skorzystać z aktywacji ograniczonej lokalizacji adresów IP, administrator musi dodać zakresy adresów IP, z których użytkownicy logują się do Pardot. Dodanie zaufanego bloku IP umożliwia użytkownikom dostęp do Pardot bez konieczności aktywowania ich lokalizacji IP.

ABY DODAĆ ZAKRES ZAUFANYCH ADRESÓW IP:

  1. Nawiguj do Admin > Security.pardot security nawigacja
  2. Kliknij + Add trusted IP Range.
  3. Wprowadź początek i koniec zakresu.
  4. Kliknij Create trusted IP Range aby zapisać zmiany.