PARDOT: RECYCLE BIN

Kiedy usuwasz zasób, jest on przenoszony do kosza (Pardot Recycle Bin) na Twoim koncie Pardot zamiast zostać trwale usuniętym. Większość zasobów można przywrócić z kosza. Nie można opróżnić kosza.

pardot recycle bin content

  • Elementy w koszu (Pardot Recycle Bin) nie wliczają się do limitów użycia.
  • Jeśli usuniesz kampanię,prospekci powiązani z kampanią pozostaną w systemie otagowane usuniętą kampanią. Przed usunięciem Pardot ostrzega Cię, jeśli elementy powiązane z kampanią, takie jak listy, reguły i Landing Page są używane. 
  • Administratorzy mogą trwale usuwać prospektów z kosza. 
  • Usunięty prospekt zostanie przywrócony, gdy rekord Salesforce, z którym jest synchronizowany nie został usunięty. Jeśli trwale usuniesz prospekta w Pardot, musisz usunąć powiązanych prospektów i kontakty w Salesforce.
  • Pliki są trwale usuwane i nie można ich przywrócić.