PARDOT: IMPORT

Możesz zaimportować plik .csv zawierający nowych prospektów lub przeprowadzić aktualizację już istniejących prospektów przy użyciu Pardot Import.

Zanim dokonasz importu prospektów miej na uwadze:

 • Rozmiar importowanego pliku nie może przekraczać 100 MB.
 • Pardot Import importuje wiersze od góry do dołu.
 • Jeśli plik importu zawiera nowy adres e-mail lub identyfikator CRM, Pardot tworzy nowego prospekta.
 • Na kontach Pardot, które nie zezwalają na wielu prospektów z tym samym adresem e-mail, Pardot obsługuje zduplikowany rekord w specjalny sposób. Jeśli plik importu ma więcej niż jednego prospekta z tym samym adresem e-mail, używane są wartości pól z ostatniego importowanego wpisu.
 • Upewnij się, że importowany plik nie zawiera spacji przed ani po wartościach. Spacje powodują, że wartość w rekordzie prospekta nie zostanie zaktualizowana poprawnie.
 • Nie importuj wartości zapisanych jedynie wielkimi literami.

ABY ZAIMPORTOWAĆ PROSPEKTÓW:

 1. Nawiguj do Admin > Import > Prospects.pardot prospects import nawigacja
 2. Wybierz klucz, na podstawie którego mają być aktualizowane rekordy.
 3. Przeciągnij wybrany plik .CSV i upuść w wyznaczonym miejscu lub kliknij + Upload File.pardot import plik csv
 4. Kliknij Next kiedy plik zostanie wczytany.
 5. Zamapuj nagłówki kolumn na pola Pardot. Pardot sugeruje pewne mapowania pól.
 6. Aby zastąpić dane istniejącego prospekta, wybierz opcję overwrite existing data obok pól, które chcesz zaktualizować.pardot import mapowanie pól
 7. Wybierz kampanię, w ramach której zaimportowani zostaną prospekci. Wybierz opcję Do not change campaign for existing prospects jeżeli nie chcesz, aby zaktualizować kampanie istniejących prospektów.pardot import campaign tag
 8. (opcjonalnie) Dodaj Tagi.
 9. Wybierz jedną z dostępnych akcji:pardot prospect import action
 • Import prospects and add to list(s) – Wybierz jedną lub więcej list, do których zaimportowani prospekci zostaną automatycznie dodani.
 • Import prospects and remove from list(s) – Wybierz co najmniej jedną listę, z której zaimportowani prospekci zostaną automatycznie usunięci.
 • Import prospects and global opt-out – Ta opcja pozwoli Ci automatycznie oznaczyć importowanych prospektów jako opted-out.
 • Import prospects -Ta opcja zaimportuje prospektów bez dodawania ich do żadnych list.
 1. Sprawdź szczegóły importu i kliknij Confirm & Save.