PARDOT: EXPORTS

W Pardot Exports można obejrzeć exporty danych wykonane przez użytkowników. Exporty plików CSV prezentowane są w tabeli, którą można przefiltrować przez wybrany okres czasu i w zależności od statusu wykonanego exportu danych.