PARDOT: DOMAIN MANAGEMENT

EMAIL SENDING DOMAINS

W Pardot możesz używać wielu różnych domen do wysyłki wiadomości email, którymi możesz zarządzać w Pardot Domain Management. Na przykład, jeżeli masz wiele marek reprezentowanych przez jedno konto Pardot, możesz użyć innego adresu from: lub domeny dla newslettera każdej marki. Ważne jest, aby w takim przypadku najpierw skonfigurować uwierzytelnianie poczty e-mail (SPF i DomainKeys / DKIM) dla każdej domeny, której zamierzasz używać. 

ABY DODAĆ NOWĄ DOMENĘ:

  1. Nawiguj do Admin > Domain Management.pardot domain management nawigacja
  2. Kliknij + Add New Domain.
  3. Wpisz nazwę domeny dostępnej po znaku @ w adresie e-mail. Na przykład, jeśli Twój adres e-mail to info@pardot.com, wpisz „pardot.com”.pardot domain management
  4. Kliknij Create Domain aby zapisać zmiany

TRACKER DOMAINS

Tracker Domains zapewniają odwiedzającym płynne przejście między hostowanymi stronami i formularzami a zasobami Pardot. Podczas tworzenia zasobów marketingowych i szablonów wiadomości e-mail możesz wybrać Tracking Domain, której chcesz używać do niestandardowych adresów URL.

Wykorzystanie różnych Tracking Domains dla zasobów może wpływać na sposób śledzenia niektórych odwiedzających. Zwykle Pardot łączy aktywność odwiedzających w Tracker Domains. Jeśli jednak użytkownik kliknie w Custom Redirect lub link do pliku w zasobie Pardot, działanie nie zostanie scalone, chyba że spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  • Link korzysta z podstawowej Tracking Domain Twojego konta.
  • Zarówno link, jak i zasób mają przypisaną ten sam Tracker Domain.