PARDOT: CUSTOM OBJECTS

Możesz tworzyć obiekty niestandardowe w Pardot (Pardot Custom Objects), aby synchronizować je z obiektami niestandardowymi w Salesforce. Zanim utworzysz obiekt niestandardowy w Pardot, musi on istnieć w Salesforce.

Zanim rozpoczniesz synchronizację niestandardowych obiektów pomiędzy Pardot a Salesforce miej na uwadze:

 • Utwórz niestandardowe obiekty w Salesforce przed utworzeniem i zsynchronizowaniem ich w Pardot.
 • W Pardot obiekty niestandardowe są tylko do odczytu.
 • Nie można używać tagów zmiennych z obiektami niestandardowymi.
 • Obiekty niestandardowe są synchronizowane w tle co 10 minut.
 • Nowe rekordy obiektów niestandardowych są synchronizowane automatycznie po utworzeniu i zmapowaniu obiektu niestandardowego w Pardot. Aktualizacje rekordów obiektów niestandardowych są również synchronizowane automatycznie. Manualnie należy zsynchronizować obiekty, które zostały utworzone w Salesforce przed utworzeniem connectora Pardot.
 • Domyślnie niestandardowe role użytkowników nie zapewniają dostępu do niestandardowych obiektów. Ręcznie przyznaj uprawnienia do obiektów niestandardowych dla każdej roli niestandardowej.

ABY UTWORZYĆ PARDOT CUSTOM OBJECTS:

 1. Nawiguj do Admin > Custom Objects.pardot custom objects nawigacja
 2. Kliknij + Add Custom Object.
 3. Wybierz CRM Object.
 4. Jeśli trzeba, dostosuj pozostałe pola.pardot custom object kreator
 5. Kliknij Create Custom Object aby zapisać zmiany.