PARDOT: CONNECTORS

Pardot Connectors pozwalają na synchronizację z aplikacjami innych firm, takimi jak systemy CRM czy Google AdWords. Dane mogą być przesyłane pomiędzy dwiema aplikacjami, co pozwala użytkownikowi zarządzać wieloma, wcześniej różnymi kanałami marketingowymi z poziomu interfejsu Pardot.

ABY DODAĆ NOWY CONNECTOR:

  1. Nawiguj do Admin > Connectors.pardot connectors nawigacja
  2. Kliknij + Add Connector.
  3. Wybierz connector, który chcesz dodać.pardot connectors lista
  4. Wprowadź wszelkie informacje niezbędne do ukończenia konfiguracji. Będzie się to nieznacznie różnić dla każdego dostawcy, ale zazwyczaj zawiera następujące pola: etykietę connectora, nazwę użytkownika i hasło oraz adres URL, na który Pardot będzie przesyłać dane.