PARDOT: CONFIGURE FIELDS

ACCOUNT FIELDS

Prospect Accounts zawierają domyślny zestaw pól, które administrator może skonfigurować jako pole tekstowe, menu rozwijane, pole wyboru, radiobutton lub pole typu text area. Administratorzy mają również kontrolę nad tym, z którym (jeśli w ogóle) polem CRM są synchronizowane. Możesz także wysyłać e-maile z tagami odpowiednich pól, aby dostosować wiadomość e-mail z informacjami specyficznymi dla prospekta. Accounty mają również pola niestandardowe (Pardot Custom Fields), które można skonfigurować w celu rozszerzenia listy pól domyślnych. Można je skonfigurować jako pole tekstowe, listę rozwijaną, pole wyboru, przycisk opcji lub pole typu obszaru tekstowego. Można je również skonfigurować do pobierania danych z odpowiedniego pola w Twoim CRM.

ABY UTWORZYĆ NOWE POLE NIESTANDARDOWE DLA ACCOUNTS:

 1. Nawiguj do Admin > Configure Fields > Account Fields.pardot account fields nawigacja
 2. Kliknij + Add Custom Field.pardot custom fields
 3. Nazwij nowo tworzone pole niestandardowe.
 4. Wybierz z listy rozwijanej typ nowego pola.
 5. Nie zmieniaj Custom ID, nie jest ono widoczne dla prospektów.
 6. Zmapuj pole z odpowiednim polem w Salesforce.
 7. Zaznacz checkbox Required, jeżeli pole jest wymagane.pardot custom field kreator
 8. Kliknij Create Custom Field aby zapisać zmiany.

OPPORTUNITY FIELDS

Opportunities w Pardot nie posiadają zestawu domyślnych pól.

Użytkownik może utworzyć niestandardowe pola dla Opportunities aby wykorzystać je potem podczas tworzenia Automation i Segmentation Rules. Można je skonfigurować jako pole tekstowe, listę rozwijaną, pole wyboru, przycisk opcji lub pole typu obszaru tekstowego. 

ABY UTWORZYĆ POLE NIESTANDARDOWE DLA OPPORTUNITIES:

 1. Nawiguj do Admin > Configure Fields > Opportunity Fields.pardot opportunity fields nawigacja
 2. Kliknij + Add Custom Field.pardot custom fields
 3. Nazwij nowo tworzone pole niestandardowe.
 4. Wybierz z listy rozwijanej typ nowego pola.
 5. Nie zmieniaj Custom ID, nie jest ono widoczne dla prospektów.
 6. Zmapuj pole z odpowiednim polem w Salesforce.
 7. Zaznacz checkbox Required, jeżeli pole jest wymagane.pardot custom fields kreator
 8. Kliknij Create Custom Field aby zapisać zmiany.

PROSPECT FIELDS

Pardot zawiera zestaw domyślnych pól dla Prospektów aby przechowywać o nich informacje. Możesz także tworzyć pola niestandardowe (Pardot Custom Fields), aby wzbogacić profile prospektów o informacje dostosowane do Twoich potrzeb. Możesz również dostosować pola propsektów w poszczególnych formularzach. Na przykład możesz konfigurować etykiety pól formularza do kampanii sezonowej.

ABY UTWORZYĆ POLE NIESTANDARDOWE DLA PROSPEKTÓW:

 1. Nawiguj do Admin > Configure Fields > Prospect Fields.pardot prospect fields nawigacja
 2. Kliknij + Add Custom Field.
 3. Nazwij nowo tworzone pole niestandardowe.
 4. Wybierz z listy rozwijanej typ nowego pola.
 5. Nie zmieniaj Custom ID, nie jest ono widoczne dla prospektów.
 6. Zmapuj pole z odpowiednim polem w Salesforce.
 7. Zaznacz checkbox Required, jeżeli pole jest wymagane.pardot custom fields kreator
 8. Kliknij Create Custom Field aby zapisać zmiany.