PARDOT: AUTOMATION SETTINGS

SCORING:

 • Category score jest zwiększany, gdy potencjalny klient wykonuje określone czynności na zasobie z przypisaną kategorią punktacji: przesyła formularz lub Form Handler, pobiera plik, klika w Custom Redirect, klika w wiadomość e-mail lub otwiera wiadomość e-mail.
 • Scoringi są synchronizowane z Salesforce co około 15 minut.
 • Twoje konto obsługuje do 50 kategorii punktacji.
 • Nie możesz ręcznie edytować wyników kategorii w rekordach prospektów.

Możesz zmodyfikować domyślne reguły scoringu w Pardot Automation Settings, aby jak najlepiej dopasować je do swoich potrzeb biznesowych. Dostosuj reguły punktacji, aby pasowały do modelu qualified lead dla Twojej firmy.

ABY EDYTOWAĆ SCORING RULES:

 1. Nawiguj do Admin > Automation Settings > Scoring.
 2. Kliknij Edit Scoring Rules.
 3. Wybierz z listy rozwijanej określoną rulę a następnie zmodyfikuj jej punktację.pardot scoring rules edit
 4. Kliknij Save Changes, aby zapisać zmiany.

ABY UTWORZYĆ NOWE SCORING RULE:

 1. Nawiguj do Admin > Automation Settings > Scoring.pardot scoring rules nawigacja
 2. Kliknij + Add Scoring Category.
 3. W polu Name wprowadź nazwę dla nowej Kategorii Punktacji (Scoring Category).
 4. Wybierz datę rozpoczęcia lub zaznacz Include all historical activity. Wybranie daty rozpoczęcia powoduje przypisanie aktywności na zasobach w wybranych folderach od wybranej daty w górę. Opcja Include all historical activity przypisuje wszystkie wcześniejsze działania dotyczące zasobów w wybranych folderach.
 5. Wybierz folder, któremu chcesz przypisać scoring.pardot scoring rules kreator
 6. Kliknij Create Scoring Category, aby zapisać zmiany.

VISITOR FILTERS:

Użyj filtrów, aby wykluczyć niektóre typy odwiedzin, kliknięć lub innych działań z wyników kampanii i powiadomień e-mail. Typowym zastosowaniem jest wykluczanie adresu IP firmy, aby uniknąć przekłamania w raportach.

 • Filtr zaczyna obowiązywać po utworzeniu. Jednak filtr działa tylko na nowych odwiedzających. Pardot nie filtruje prospektów, którzy są powiązani z adresem IP lub nazwą hosta zanim utworzony został filtr.
 • Jeśli utworzysz filtr dla pracowników, muszą oni wyczyścić wszystkie pliki cookie Pardot, aby filtr zaczął działać.
 • Domyślnie Twoje konto Pardot zawiera filtry wygenerowane przez system. Filtry te są oznaczone prefiksem [PD-SYS] i usuwają działania skanerów bezpieczeństwa poczty e-mail. Jeśli nie chcesz filtrować działań skanera z raportów i wyzwalaczy, możesz usunąć te filtry.

ABY UTWORZYĆ NOWY FILTR:

 1. Nawiguj do Admin > Automation Settings > Visitor Filters.pardot visitor filter nawigacja
 2. Kliknij + Add Filter.
 3. W polu name wprowadź nazwę dla nowego Filtra.
 4. Wybierz odpowiedni typ filtra.
 5. Wprowadź filtrowaną wartość. Możesz użyć wildcardów, aby wykluczyć zakres adresów IP. Na przykład:
 • Wprowadzenie 198.168 * odfiltrowuje wizyty z adresów IP zaczynających się od 192.168
 • Wpisanie * .pardot.com odfiltrowuje odwiedziny z nazw hostów kończących się na .pardot.compardot visitor filter kreator
 1. Kliknij Create Filter, aby zapisać zmiany