PARDOT: ADMIN

W sekcji Admin dostępne są najważniejsze narzędzia pozwalające na administrację środowiskiem Pardot. Z tego miejsca:

  • Skonfigurujesz Scoring i Visitor Filters.
  • Dodasz wymagane Connectory.
  • Dokonasz konfiguracji pól dal Accounts i Prospects.
  • Skonfigurujesz Niestandardowe Obiekty (Custom Objects).
  • Zarządzisz domenami Pardot w Domain Management.
  • Przejrzysz statystyki Exportu.
  • Dokonasz importu użytkowników i prospektów.
  • Dowiesz się jak funkcjonuje Pardot Recycle Bin.
  • Skonfigurujesz bezpieczeństwo Twojego konta Pardot.
  • Utworzysz nowych użytkowników, grupy, role i nadasz im uprawnienia.

PARDOT: ADMIN – Spis treści